آهنگ بسیار زیبا و خاطره انگیز دختر گل فروش گیتا و نجفی

آهای آهای گل دارم یه سبد سنبل دارم گل باغ دلمه حق آب و گلمه... گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم ... دلمو ارزون میدم ...

آی دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خود باغبونم قدر گل رو می دونم ...


دانلود این آهنگ