خوب من می خوامت آرزومه بیام تو خوابت 

عزیزم بخندیم بشم محو صورت ماهت 

دوس دارم بمیرم اما اشکاتو نبینم ... 

  

عشق من باش جون من باش 

نزاری یه روز این دلو تنهاش

دانلود آهنگ