آهنگ زیبایی از گلپا

میدونستی که خاک فرش منه چرا رفتی نموندی

چرا بخت سفیدو به سیاهی رسوندی



دانلود این آهنگ