دانلود آهنگ آلاله ی من گل لاله ی من از شهرام کاشانی

آهنگ زیبایی از شهرام کاشانی یه زمانی تمومه عروسی های مجلس گردون بود این آهنگ.


دانلود این آهنگ


 آلاله ی من، گل لاله ی من
آلاله ی من، گل لاله ی من
مگه تو نمی بینی دل عاشق من

آلاله  گل لاله آلاله  گل لاله

آلاله من، گل لاله من
تو چرا نمی شنوی آه و ناله من
مگه تو نمی بینی دل عاشق من
پس چرا نمی شوی آلاله من

مگه تو
مگه تو نمی دونی عاشقت شدم
عاشق شیرین زبونی هات شدم
مگه تو نمی دونی توی زندگی
پایبند مهربونی هات شدم
عاشق شیرین زبونی هات شدم

آلاله من، گل لاله من
تو چرا نمی شنوی آه و ناله من
مگه تو نمی بینی دل عاشق من
پس چرا نمی شوی آلاله من